Zanesljiv elektronski arhiv

Zanesljiv elektronski arhiv ORION služi za dolgoročno arhiviranje elektronskih dokumentov organizacije in njihove vsebine. ORION eArhiv zagotovi varovanje podatkov in omogoča enostavno dokazljivost izvora in verodostojnost dokumentov. Prepreči izgube dokumentov ali nepooblaščen dostop do arhiviranih dokumentov.

  • Zaradi digitalizacije papirnih dokumentov znižate stroške njihovega arhiviranja.
  • Želene dokumente vedno enostavno in hitro najdete, ne da bi morali iskati v kupu map.
  • Zagotovitev integritete, nespremenljivosti in verodostojnosti dokumentov po veljavni zakonodaji

Varovanje dokumentov in zagotovitev njihovega izvora in verodostojnosti

Zanesljiv elektronski arhiv od CCV Informtion systems omogoča upoštevanje zakonskih rokov arhiviranja in s koncepcijo svoje rešitve izvor in integriteto sporočil, in sicer z uporabo elektronskega podpisa in časovnih žigov v skladu z zakonem o DPH o formě a podobě elektronických daňových dokladů a zákonem o elektronickém podpisu.

Kaj ORION eArhiv zna

Archív

  • vstavljanje, branje, iskanje dokumenta
  • zaščita proti izgubi dokumenta
  • zaščita proti spreminjanju
  • zaščita proti nepooblaščenemu dostopu do dokumentov
  • ohranitev neizpodbitne verodostojnosti vsebine tudi po preteku poljubnega časa
  • overitev in dokazovanje izvora dokumentov

e-Dokumenti na varnem mestu

ORION elektronski arhiv je možno uporabljati ali v obliki storitve (SaaS – Software as a Service), kadar so dokumenti shranjeni v visoko varovanem podatkovnem centru, ali v različici „on-premise“, kadar so dokumenti arhivirani pri stranki, na platformi, ki jo sama izbere, z možnostjo koriščenja storitve nadgradnje za upravljanje in vodenje dokumentov (DMS – Document Management Systems). 

Zakaj zanesljivo elektronsko arhivirati?

Elektronski dokumenti za razliko od papirnih uporabniku znižujejo stroške administrative, omogočajo hitrejšo obdelavo, so bolj dostopni in imajo hkrati za organizacijo manjše zahteve po prostoru.

Podobno kot pri papirnih dokumentih tudi pri elektronskih dokumentih obstaja pri vsaki organizaciji objektivna potreba dolgoročnega arhiviranja za potrebe dokazovanja izvora in verodostojnosti dokumentov.

Požadavky na nezpochybnitelné uchování pravosti a původu elektronických dokumentů jsou dány legislativou, zejména zákonem č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.