ORION eKatalog: elektronska katalogizacija blaga

Elektronski katalog za upravljanje in izmenjavo matičnih podatkov družbe uporabljajo za katalogizacijo blaga pri poslovnem partnerju. Matični podatki, včasih tudi master data, so informacije o cenah, dimenzijah, teži, certifikatih, tehničnih listih, slike. ORION eKatalog omogoča enostavno naložitev teh podatkov, bodisi neposredno iz sistema podjetja bodisi s pomočjo uvoza iz XLS, CSV in drugih formatov. Z njegovo pomočjo je nato možno matične podatke dopolnjevati z drugimi potrebnimi podatki in jih po potrebnem zaključku sporočiti poslovnim partnerjem v obliki, v kateri te podatke zahtevajo.

Kakšne so koristi rešitve?

  • hitrejše lansiranje izdelkov na trgu
  • znižanje stopnje napak v naročilih, fakturah in drugih vrstah dokumentov
  • časovni prihranek pri upravljanju in izmenjavi podatkov o blagu, artiklih

Izmenjava matičnih podatkov s pomočjo ORION eKataloga

ORION eKatalog omogoča izmenjevati kompletne matične podatke izdelkov oziroma le njihov določen del. Upravljati je možno različne verzije matičnih podatkov za posamezne partnerje in jim pošiljati samo podatke, namenjene neposredno njim.

Načini sinhronizacije matičnih podatkov

  • neposredno pošiljanje iz eKataloga izbranim poslovnim partnerjem
  • s pomočjo EDI sporočila PRICAT
  • izmenjava dokumenta XML
  • pošiljanje dokumenta v formatu CSV, XLS
  • GDSN – globalna podatkovna sinhronizacija

Pregled o spremembah blaga

Sestavni del ORION eKataloga je zgodovina, v kateri so prikazane vse spremembe, izvedene v okviru upravljanih izdelkov ali njihovih lastnosti. Možno je enostavno pogledati, kako in kdaj je bil artikel modificiran.

Varno in z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju

ORION eKatalog je zagotovljen v obliki storitve (Software as a Service). Njegov sestavni del je pregledni spletni vmesnik s pametnimi funkcijami. eKatalog je povezan s konsolidacijskim centrom ORION®, ki skrbi za brezhibne uvoze formatov podatkov in zagotavlja prenos podatkov do poslovnih partnerjev.

Vsi podatki so zanesljivo arhivirani v podatkovnem centru, ki je imetnik varnostne akreditacije po metodiki Urada za državno varnost. Podatkovni center nadzoruje profesionalni varnostni sistem, uporablja varnostne ključe, varuje pa ga protipožarni sistem. Informacije o vaših izdelkih so torej dostopne nepretrgoma in so pod vrhunsko zaščito. 

CCV Information systems, upravljavec konsolidacijskega centra ORION®, je hkrati imetnik varnostnega certifikata ISO 27001 za sistem varovanja upravljanja informacij od priznane agencije za izdajo potrdil TÜV SÜD.