Sodelujemo z globalnimi partnerji

Microsoft

Leta 2006 je družba CCV Information systems postala partner družbe Microsoft s statusom Gold Certified Partner. Od takrat se partnerstvo redno obnavlja in nadalje razvijajo partnerske certifikacije z izpolnjevanjem strogih pogojev, ki se nanašajo na najvišje ravni partnerstva. Zato si za področje sistemov ERP ali CRM ohranja raven odnosa z najvišjo tehnološko in licenčno podporo.

Oracle

Garancija popolne funkcionalnosti naših informacijskih sistemov je uporaba najsodobnejših tehnologij. CCV Information systems je tudi partner družbe Oracle s statusom Oracle Gold Partner.

Zebra technologies (bivša Motorola)

Logistične projekte realiziramo s kompletno zagotovitvijo strojne opreme in IT infrastrukture skladišč v tesnem sodelovanju z vodilnim ponudnikom mobilnih industrijskih terminalov.

Članstvo v združenjih in strokovnih skupinah

Strokovnjaki CCV Information systems vrsto let delajo v strokovnih skupinah združenj, ki pomagajo razvijati zakonodajni okvir in določajo lokalne standarde elektronske izmenjave podatkov in zanesljivega arhiviranja elektronskih dokumentov, harmonizacije elektronskega fakturiranja v čezmejnem stiku, učinkovitosti v dobaviteljski verigi ali razvoja novih logističnih trendov na lokalnem trgu.