ORION Logistični portal 

Enostaven in pregleden spletni portal, ki ponudniku logističnih storitev omogoča zaradi EDI poenotiti vso izmenjavo poslovnih in logističnih dokumentov s poslovnimi partnerji. Le-ti ne potrebujejo nobene zahtevne in drage programske opreme, ampak lahko uporabijo pregledno spletno aplikacijo. 

Pojasni in pospeši te logistične postopke:

 • Uskladiščenje blaga stranke
 • Prevoz blaga stranke, skladiščenega pri logističnem ponudniku odjemalcu
 • Prevoz blaga k odjemalcu neposredno iz skladišča stranke
 • Cross docking
 • Co-packing
 • Vračila
 • Pregled zalog, inventura

Največje koristi ORION Logističnega portala 

Portal za stranke

Enostavna aplikacija brez potrebe implementacije v informacijski sistem stranke. Vsi dokumenti na enem mestu in v strukturirani obliki.

Arhiviranje dokumentov

Zanesljivo arhiviranje vseh dokumentov v skladu z veljavnimi predpisi.

Odprava napak

Napake, povzročene s prepisovanjem, odpadejo. Nadaljnje preciziranje in pospešitev postopkov omogoča tudi avtomatsko obveščanje o razlikah v dokumentih.

Takojšnji prihranek časa

Zaradi avtomatskega prenosa dokumentov v informacijski sistem (ERP) odpadejo administracijske dejavnosti, povezane z ročnim prepisovanjem in pregledom dokumentov.

Druge koristi:

 • Povrnitev naložbe (ROI) v nekaj mesecih zaradi izrazitih administrativnih prihrankov
 • Rast pozitivnega dojemanja logistične storitve s strani stranke (hiter odziv, nizka stopnja napak, preglednost itn.)
 • Pospešitev postopka uskladiščenja zaradi uporabe paletnih etiket s kodo SSCC
 • Enostavna in hitra vključitev poslovnih partnerjev

Kako ORION Logistični portal uporablja stranka/dobavitelj?

Če želi stranka svoje blago poslati odjemalcu (bodisi iz svojega skladišča bodisi iz skladišča svojega logističnega partnerja), ustvari navodilo za pošiljanje blaga. Če uporablja komunikacijo EDI, ga pošlje enostavno iz svojega informacijskega sistema (ERP). 

ORION Paletna dobavnica

Če ne uporablja EDI, izpolni ustrezen obrazec na spletnem portalu, ki je dostopen od koderkoli in kjer podatke lahko naloži tudi s pomočjo Excela ali uvoza iz svojega sistema. ORION® nato preveri pravilnost in popolnost navodila. Če blago v svojem skladišču ima, ga lahko razdeli po paletah in sistem mu takoj predlaga logistične etikete z unikatnimi kodami SSCC, ki si jih enostavno natisne, nalepi na palete in blago lahko gre. 

 

Stranka ima nato o celotnem logističnem postopku pregled zaradi možnosti obvestil (npr. da je bilo blago odpremljeno/dostavljeno). Možno je celo prejemati preglede in stanja zalog pri odjemalcu.

Kako ORION Logistični portal uporablja ponudnik logističnih storitev?

Logistični ponudnik od stranke prejme navodilo za pošiljanje blaga preko komunikacije EDI. Zaradi EDI se podatki avtomatsko naložijo v informacijski sistem logističnega ponudnika. Ročno prepisovanje iz različnih vrst dokumentov in različnih formatov ali tabel odpade. Sistem tudi avtomatsko pregleduje razlike v dokumentih in lajša rešitev morebitnih neskladnosti.

Prejem blaga od stranke je zaradi enostavne naložitve paletnih etiket s kodami SSCC s čitalcem precej hitrejše. V sistemu zaradi EDI že obstajajo vsi potrebni podatki in je jasno, kaj naj se z blagom dela. 

ORION Prevzemnica

Nato v svojem informacijskem sistemu izdela dokumente tako, kot je navajen. Vse potrebne osnove zaradi EDI v sistemu že ima, torej zadostuje res le nekaj klikov. Vsa sporočila, ki jih nato pošilja stranki (fakture, obvestila), potujejo spet po elektronski poti. 

 

Rešitev koristi povezavo s konsolidacijskim centrom ORION® in predstavlja maksimalno prožno tehnologijo z nizkimi nabavnimi in obratovalnimi stroški, ki jo je možno brez problemov uvesti v globalnem okolju današnjega biznisa. ORION Logistični portal je možno nabaviti v obliki storitve brez visokih začetnih naložb, brez skrbi z upravljanjem le-tega in z zagotovljeno hitro in brezhibno uvedbo.

Enostavna implementacija rešitve

 • Storitev Logistični portal ORION je možno nemudoma vzpostaviti v rešitvi EDI ORION za logistiko
 • Stranka za uporabo ORION Logističnega portala potrebuje le navaden spletni brskalnik – nima nobenih fiksnih stroškov priključitve na storitev
 • Rešitev v obliki storitve (Software as a Service, SaaS) – ne kupujete ne strojne ne programske opreme

Varnost

 • Šifriranje sporočil, elektronski podpis
 • Preverjena tehnologija ORACLE
 • Certifikat ISO 27001