Pametni agent za samodejni odgovor na naročilo (ORDRSP)

Pametni agent avtomatsko primerja povezane poslovne elektronske dokumente. K vsakemu obvestilu o dobavi blaga (sporočilo DESADV) poišče ustrezno naročilo od odjemalca (ORDERS) in preveri, ali je bilo naročeno blago dobavljeno ali ne.

Prednosti naročilnega agenta

Agent zaradi sporočila ORDRSP nabavniku odjemalca omogoča, da se takoj odzove na morebitne nedobave ali napake v dokumentih. To posledično pomeni:

  • boljšo koordinacijo dobav blaga zaradi takojšnje povratne informacije
  • odpravo tveganja nepravočasne dobave blaga v trgovine odjemalca
  • izboljšanje odnosov med odjemalcem in dobaviteljem

Kako agent za samodejni odgovor na naročilo deluje

Na podlagi ugotovljenih podatkov generira sporočilo ORDRSP (Order response), ki ima lahko naslednje scenarije:

  • Upoštevano – postavke dobavnice so enake kot postavke naročila
  • Neupoštevano – naročilo je kot celota zavrnjeno
  • Sprememba – ena ali več postavk dobavnice se razlikuje od naročila (npr. izbris postavk, sprememba količine ali nadomestilo postavk)

Če je ugotovljena razlika, sporočilo ORDRSP vsebuje za vsako postavko rezultat primerjave vključno z oceno nastale razlike. Za večjo preglednost se rezultati v aplikaciji ORION® barvno razlikujejo (zelene postavke so v redu, rdeče napačne).

Rešitev je primerna za podjetja, ki so sposobna obvestilo o dobavi poslati vnaprej v času, v katerem odjemalec pričakuje odziv preko sporočila ORDRSP.

Sporočilo ORDRSP je možno generirati tudi ročno

Poleg avtomatskega generiranja sporočila ORDRSP rešitev ORION® omogoča tudi "ročno ustvarjanje" sporočila z enostavno modifikacijo vnaprej izpolnjenega dokumenta, ki ga je možno ustvariti iz prejetega naročila.

Popoln nadzor zaradi obvestil o nastalih dogodkih

O sporočilih ORDRSP ste lahko obveščeni na način, ki si ga v rešitvi ORION EDI lahko poljubno nastavite. Nastaviti je možno pošiljanje opozoril o naslednjih dogodkih:

  • Generiranje sporočila ORDRSP
  • Generiranje sporočila ORDRSP, ki vsebuje razlike v primerjavi z naročilom
  • Ni bilo najdeno referenčno sporočilo za ORDRSP
  • Dobavnica ne ustreza zahtevam druge strani