ZKD Sušice

WMS riešenie CCV Riadený sklad slúži logistickému centru ZKD Sušice pre zásobovanie viac ako 400 predajní COOP

Ključni parametri

nárast výkonnosti zásobovanieo 30 %
zvýšenie produktivity práceo 10 %

Slike